Semester 1

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat
UNU1008B 2022 Pendidikan Pancasila 2 2 Wajib
UNU1010B 2022 Bahasa Indonesia 2 2 Wajib
UNU1013B 2022 Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2 2 Wajib
SHI1101B 2022 Survival Listening 2 2 Wajib
SHI1102B 2022 Survival Reading 2 2 Wajib
SHI1103B 2022 Survival Speaking 2 2 Wajib
SHI1104B 2022 Survival Writing 2 2 Wajib
SHI1105B 2022 Pronunciation Practice 2 2 Wajib
SHI1106B 2022 Fundamental Grammar 2 2 Wajib
SHI1107B 2022 Introduction to Education 2 2 Wajib
SHI1108B 2022 Psychology in Education 2 2 Wajib


Semester 2

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat
UNU1009B 2022 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 Wajib
SHI1209B 2022 Transactional Listening 2 2 Wajib
SHI1210B 2022 Transactional Reading 2 2 Wajib
SHI1211B 2022 Transactional Speaking 2 2 Wajib
SHI1212B 2022 Transactional Writing 2 2 Wajib
SHI1213B 2022 Pre-Intermediate Grammar 2 2 Wajib
SHI1214B 2022 Lexical Studies 1 2 2 Wajib
SHI1215B 2022 Pronunciation in Use 2 2 Wajib
SHI1216B 2022 Perkembangan Peserta Didik 2 2 Wajib
SHI1217B 2022 Philosophy of Education 2 2 Wajib
SHI1218B 2022 Profesi Pendidikan 2 2 Wajib


Semester 3

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat


Semester 4

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat


Semester 5

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat


Semester 6

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat


Semester 7

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat


Semester 8

Kode Kurikulum Mata Kuliah SKS Bobot Jenis Prasyarat